News

ประชุมบุคลากรภายใน

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และผู้บริหาร นัดประชุมพูดคุยกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จากการไปแนะนำมหาวิทยาลัยเกริก ณ ประเทศจีน ที่มณฑลต่างๆ และยังได้มีการเซ็นสัญญาทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันจากหลายๆ มหาวิทยาลัยในจีน ซึ่งจะมี นศ.จีนมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกริกเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านรับนักศึกษาจีน พร้อมให้กำลังใจคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันออกแนะแนวแนะนำหลักสูตรใหม่ๆ กับนักเรียนในเมืองไทย และเพิ่มอาจารย์ที่เป็นคนจีน อาจารย์ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ากับยุค 4.0 มารองรับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity