News

ประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “กลัว”

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปประกวดการเขียนเรื่องสั้น รางวัลตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “กลัว” ความยาว 10-15 หน้า A4

  • กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tawansong.com

หรือสอบถามรายละเอียดที่ email: tawansong007@yahoo.com โทร. 0-236-0225, 0-236-0227

Pic.-