News

ประกวดดาว-เดือน ม.เกริก 60

สโมสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยเกริก

ผู้ชนะการประกวด ดังนี้
1. เดือนมหาวิทยาลัยเกริก : B2 แสบ – ณรงค์ศักดิ์ จั่นฤทธิ์ (คณะนิติศาสตร์)
2. ดาวมหาวิทยาลัยเกริก : G3 ฟ้า – ธิดารัตน์ บุญโพธิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)

รางวัล Popular Vote ได้แก่
1. B3 บอล – อนุสรณ์ ปั้นงาม (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)
2. G3 ฟ้า – ธิดารัตน์ บุญโพธิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)

IMG_3546 IMG_3737 IMG_3837 IMG_3847 IMG_3866 IMG_3871 IMG_3884 IMG_3949 IMG_3964 IMG_3976 IMG_3986 IMG_4005 IMG_4014 IMG_4030 IMG_4068 IMG_4084 IMG_4095 IMG_4130
IMG_4301 IMG_4326 IMG_4330 IMG_4334 IMG_4337 IMG_4343