News

ประกวดงานเขียน ARC Award

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดงานเขียน ARC Award สามารถส่งผลงานได้ทุกประเภทไม่จำกัด ขอเพียงเป็นผลงานสร้างสรรค์ และไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4179, 4964, 4972 หรือ Facebook: ARC Award

15934481_1579066098775201_1793546309_n