News

นักศึกษาจีน เข้าชมการแสดงโขน

มหาวิทยาลัยเกริกได้พานักศึกษาจีน เข้าชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมาน ชาญเดช เพื่อเรียนรู้ศิลปะการแสดงไทย ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity