News

,

“จิตอาสาปลูกป่าชายเลน คืนสู่สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าชายเลน คืนสู่สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้- 20 ตุลาคม 2560