News

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2560

“ความรัก ความสุข ความทรงจำ” งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท และคุณพัฒน์ชรัช รัตนศุทธพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก เป็นวิทยากรเสวนาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสมัครงานในสถานประกอบการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ความรัก รอยยิ้ม และความรู้มากมายให้บัณฑิตใหม่ได้มีความเข้าใจในชีวิตของการทำงาน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #งานปัจฉิมนิเทศ #Krirk University