News

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริกล