News

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติปี2561 #ราชมงคลธัญบุรีเกมส์