พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

555555

สถานที่ทำงาน :สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง : :อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก

Staff Information
Stay in Touch