พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก

สถานที่ทำงาน : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง : อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก

Staff Information
Stay in Touch