เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างแอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถในการซ่อมแอร์ และไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขับรถและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

ติดต่อสมัครงาน

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหาร สำนักอธิการบดี
ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216