ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และประธานสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีของสมาคมฯ ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก  
ภาพบรรยากาศ พิธีรับปริญญาวันซ้อมและวันรับจริง ปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่บัญฑิต คณาจารย์ทุกท่านมีความสุข สดชื่นเป็นที่สุดเลยค่ะ ภาพทั้งหมดจะอัพเดทใน Facebook ของมหาวิทยาลัยเกริก https://www.facebook.com/krirk.uni/  กดไลค์ กดติดตาม จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเกริกนะคะ #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเกริกได้มีการะประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ปี2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้ทางโครงการยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้ามาร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับคณาจารย์ในโครงการ อีกด้วย“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” นั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานจริงกับโรงเรียนเด็กเล็ก และชุมชน ผลตอบรับ และผลงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
ภาพบรรยากาศการมอบใบประกาศหลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยเกริก ให้กับนักศึกษาจีนจาก China university of geosciences โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นผู้มอบใบประกาศในกับนักศึกษาทุกคน เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 1221 มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity