ภาพบรรยากาศการมอบใบประกาศหลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยเกริก ให้กับนักศึกษาจีนจาก China university of geosciences โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นผู้มอบใบประกาศในกับนักศึกษาทุกคน เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 1221 มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity