โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

Elementข้อมูลคณะ


โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชีภาคปกติและภาคค่ำมานานกว่า 30 ปี ผลิตบัณฑิตจำนวนมากออกรับใช้สังคม เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักบัญชี โดยได้เปิดโครงการบัญชี (ภาคสมทบ) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อให้นักบัญชีได้ใช้วันหยุดนอกเวลางานมาทำการศึกษาต่อ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบัณชีบัณทิต

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40,400 -ส่วนลด 10% แบ่งชำระ
-ส่วนลด 20% ชำระครั้งเดียว
-เงื่อนไขส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
-ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค

Elementคณาจารย์


Contact Information
โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ
  • 02-9705820 ต่อ 404 สายตรง 02-973-6736
  • nuttapran@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch