โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

Elementข้อมูลคณะ


โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชีภาคปกติและภาคค่ำมานานกว่า 30 ปี ผลิตบัณฑิตจำนวนมากออกรับใช้สังคม เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักบัญชี โดยได้เปิดโครงการบัญชี (ภาคสมทบ) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อให้นักบัญชีได้ใช้วันหยุดนอกเวลางานมาทำการศึกษาต่อ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบัญชีบัณทิต

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียนภาคพิเศษ
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์) กยศ./กรอ. 33,000/24,400 245,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ
  • 02-9705820 ต่อ 217, 218 สายตรง 02-973-6736
  • nuttapran@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch