หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Elementข้อมูลคณะ


 

Elementหลักสูตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 620,000 ส่วนลด 10% (560,000) -ศิษย์เก่า

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 655, 660 สายตรง 02-970-6407
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch