หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

Elementข้อมูลคณะ


มหาวิทยาลัยเกริก โดยคณะนิเทศศาสตร์ จึงเห็นควร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์นักวิชาการขั้นสูง นักวิจัย และนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อให้เป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยเกริก ในฐานะที่เป็นองค์กรคุณภาพระดับสากล

Elementหลักสูตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม 620,000 70,000 -ศิษย์เก่า

Elementคณาจารย์


Contact Information
สำนักงานโครงการปริญญาเอกนิเทศศาสตร์
  • 02-552-3500-9 ต่อ 236 (เสาร์-อาทิตย์) ต่อ 424 (วันธรรมดา) หรือ 086-779-7863
  • nsarawadee@yahoo.com
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty