หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ


 

 

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 165,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15% (148,800)
ส่วนลด 20% (143,400)
ส่วนลด 25% (138,000)
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  • 02-9705820 ต่อ 645, 647
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty