คณะนิเทศศาสตร์

Elementข้อมูลคณะ


มหาวิทยาลัยเกริกได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยในระยะแรกได้ใช้ชื่อร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คือคณะนิเทศศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และดำเนินการเรียนการสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2542 ได้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 30,000

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะนิเทศศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 424 สายตรง 02-970-577
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty