การประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก – มหาวิทยาลัยเกริก | Krirk Universityมหาวิทยาลัยเกริก | Krirk University
 

การประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก

การประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก


ครั้งที่ วันที่ สถานที่ รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ Download