เราพร้อมที่จะเป็นอนาคตใหม่ที่สดใสสำหรับคุณ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735 ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/... ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมคณาจารย์เรื่อง จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Knowledge management (KM) มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้กัน พูดคุยเกี่ยวเทคนิคการเรียนการสอนอย่างไรให้สนุกและเข้าใจ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity      
มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมคณาจารย์เรื่อง จัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 Knowledge Manament (KM) มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้กัน พูดคุยเกี่ยวการวิจัยชุมชน ผลงานเรื่องการวิจัยกันอย่างมากมาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity      
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก และคณะได้เข้าเยี่ยมชม และแนะนำการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมของรัฐในมณฑลอันฮุย ทั้งนี้จะมีนักเรียนที่จบ ม.6 จากโรงเรียนนี้ มาเรียนต่อปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยเกริกจำนวน 100 คน และทางมหาวิทยาลัยเกริกเองก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะส่งนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยออกไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนเช่นกัน   
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ขึ้นเวทีพูดเรื่องการศึกษาของไทย ในการสัมมนา One Belt One Road ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง 20-30 วิทยาลัยได้เข้าร่วมงานด้วย และในวันนี้ยังได้มีการทำพิธีลงนามทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ 6 มหาวิทยาลัย
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชม ดูงานมหาวิทยาลัยอันดับ 34 ของประเทศจีน Guilin University of Electronic Technology และได้ทำความร่วมมือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา, อาจารย์ ทั้งนี้ทาง Guilin University of Electronic Technology ได้มอบทุนให้กับมหาวิทยาลัยเกริก ทั้ง 3 ระดับ ปริญญาตรี โท เอก จำนวน 3 ทุน  
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก เยี่ยมชม Guangxi University และเข้าพบ ตั๋งเหว่ยซู่จี้ (ผู้บริหารอันดับ1) ของวิทยาลัยการเงินกว่างสี ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ หลักสูตรนักศึกษา อาจารย์กับมหาวิทยาลัยเกริก
ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม Beijing Aviation University เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจทางด้านวิชาการ หลักสูตรทางด้านการศึกษา ณ ประเทศจีน
ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม Peking University เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจทางด้านวิชาการ หลักสูตรทางด้านการศึกษา ณ ประเทศจีน