มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2562 กิจกรรมสนุกๆ ที่จัดขึ้นให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่นั้น เช่น วอล์คแรลลี่ การจับกลุ่มเล่นเกมส์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บรรยากาศสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศสวยๆ และสายฝนโปรยปราย ณ ศิลาสากลรีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Harbin Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกริก และได้ร่วมประชุมหารือในเรื่องการศึกษา หลังจากนั้นมีการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity     
บรรยากาศการประดับขีดเครื่องหมายชั้นปี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ ชวิน ฉี ปิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ เป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมพิธีในการมอบขีดเครื่องหมาย ให้นักศึกษชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาที่เรียนเข้าเรียนสาขาการจัดธุรกิจการบินทุกคนจะได้งานทำอย่างแน่นอน นี้คือคำมั่นสัญญาจากอาจารย์ และผู้บริหาร หากน้องๆ คนไหนสนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสาขานี้ สมัครเรียนได้ที่ 062-656-5544, 02-973-6731, 02-973-6735 ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #Dak62     ...
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการดีมหาวิทยาลัยเกริก ให้โอวาทและมอบใบประกาศการจบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นกับนักศึกษาจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
บรรยากาศงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกคน  และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการเรียนตลอดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก  
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการดีมหาวิทยาลัยเกริก ให้โอวาทและมอบใบประกาศการจบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักศึกษาจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในการประชุมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางการพัฒนาองค์กร พร้อมเปิดรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity