กิจกรรม

งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันสงกรานต์ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดย อ.ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานได้มีการทำบุญและถวายภัตตาหารเพล พระ 9 รูป นอกจากนี้ได้มีการทำบุญอุทิศให้แก่ ท่านอาจารย์ ดร. เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี, ท่านอาจารย์ ดร. สุวรรณี มังคละพฤกษ์ อดีตประธานมูลนิธิ ดร. เกริก และท่านอาจารย์ ผศ. ดร. เบญจา มังคละพฤกษ์ อดีตอธิการบดี ด้วย

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Read More
, ,

พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์

รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่านวิชาการเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Read More
,

มหาวิทยาลัยเกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่และมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 8 โรงเรียนดังนี้

1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๔
3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
5. โรงเรียนเบญจมินทร์
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

8 1 2 3 4 5 6 7

Read More