เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity