ประกาศรับสมัครงาน

Posted in jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการ  2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

            - –เพศชาย / เพศหญิง

            - –อายุ 20-30 ปีขึ้นไป

            - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

            –- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

            - –สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้

            - –มีมนุษยสัมพันธ์ดี

            - –ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการที่จะได้รับ

            - –ค่ารักษาพยาบาล

            –- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            - –ประกันอุบัติเหตุ

            –- กองทุนประกันสังคม

            - –ค่าครองชีพ และเงินเดือน