• news1

  • news1

หลักสูตรโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่น 2

Posted in ข่าวมหาวิทยาลัย

หลักสูตรโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่น 2

(Social Media for PR)

วันที่ 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560

          โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหน่วยงานราช
หน่วยงานรัฐวิสาสหกิจ และ ตั้งแต่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การประชาสัมพันธ์ในยุคโซเชียลมีเดีย   เน้นตรงไปที่สายตาของผู้ใช้ที่จับจ้องอยู่บนสมาร์ทโฟน ความเร็ว
ในการสื่อสารเร็วเท่ากับสมองของมนุษย์    ปัจจุบันมีองค์กรสื่อสารมวลชนและผู้สื่อข่าวใช้ Twitter ในการ
สื่อสารรวมกับกว่า 800 ราย รวมถึงบุคคลธรรมดาที่กลายเป็นผู้มีพลังบนโซเชียลมีเดียที่พลังงานทางการ
สื่อสารไม่แพ้ผู้สื่อข่าว
          ความล่มสลายในสื่อเก่าที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับสื่อกระแสหลักเช่นนิตยสารที่ช่วงนี้กำลังเปิดตัว
ลงไปเกิดจากพลังอำนาจของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ สมาร์ทโฟนเพียงหนึ่งเครื่อง
การเป็นเครื่องมือถ่ายทอดสดเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ผ่าน Facebook Live, Periscope และ Youtube
โซเชียลมีเดียได้เพิ่มอำนาจการสื่อสารให้กับบุคคลธรรมดาและองค์กรในการที่จะสร้างสื่อและช่องทาง
การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ ผสมผสานกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เก่าที่มีอยู่ ด้วยการผสมผสาน
เพิ่มความได้เปรียบและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดคอนเทนต์เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
          โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นหลักสูตรที่ใช้เครื่องมือทางการสื่อสารแอพและ
โปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้ไปปรากฏว่าในสายต่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านไปทุกช่องทาง Facebook, Twitter, Instagram,
Google+ , Youtube , Blog , Website ฯลฯ ข่าวสารในปัจจุบันเกิดขึ้นถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียและ
นำไปขยายผลต่อในสื่อกระแสหลักเป็นการจุดกระแสออกไปมากที่สุดเท่าที่กระจายออกไป เป็นโอกาส
อย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง
การวัด KPI ในการส่งข้อมูลข่าวสารแต่ละครั้งเพื่อวัดประสิทธิภาพของข่าวสาร
          การอบรม 2 วันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคในการประชาสัมพันธ์และการแก้ไขข่าวสาร
ในเชิงวิกฤติที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียล เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสื่อไปยังโลกของโซเชียลมีเดียและ
สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดกับองค์กรของผู้เข้าอบรม
          มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ อาจารย์ผู้สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการยกระดับ
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้นให้เท่ากับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          1.  บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวและ
               กลุ่มเป้าหมายบนโลกโซเชียลมีเดีย
          2. บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ

  สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจากการฝึกอบรมความรู้โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์

          - ความรู้เทคนิคในโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบ และแตกต่างกับการตลาดดิจิตอลอย่างไร
          - เรียนรู้ความแตกต่างของเครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ Facebook , Twitter, Google+ , การติดตั้ง
            ระบบการส่งข่าวไปยังผู้สื่อข่าวผ่าน Twitter กว่า 800ราย บนเครื่องโทรศัพท์สมาร์โพนและคอมพิวเตอร์
            เพื่อสามารถส่งข่าวสารได้ทันทีพร้อมกับระบบมอนิเตอร์ข่าวสาร
          - ฝึกการทำแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
          - ได้รับการช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter ของผู้สอนกว่า 50,000รวมถึงโซเชียลเน็ตเวริ์ก
            ของวิทยากร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ตามแนวทางของการประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดีย

 วัน เวลา สถานที่

วันที่ 4 -5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00-16:00 น. 
สถานที่ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมังคละพฤกษ์ ห้อง 1104 มหาวิทยาลัยเกริก

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ราคาท่านละ 12,000 บาท

 สมัครเรียน

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียน

 สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 300-301 , 088-869-4295