• news1
  • news1
  • news1
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  • สัมภาษณ์งานที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

  • ผศ.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการ e – Learning ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 28 พฤษภาคม 2558

  • ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2558

ประชุมการสร้างรูปแบบโครงการ (งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น)

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โดยผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น หัวหน้าโครงการฯ จัดประชุมการสร้างรูปแบบของโครงการ “รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 1221 อาคารมังคละพฤกษ์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยเกริก

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId2e3655465c

ม.เกริกมอบกระเช้าและทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยเกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่และมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 8 โรงเรียนดังนี้

          1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
          2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๔
          3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
          4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
          5. โรงเรียนเบญจมินทร์
          6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
          7. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
          8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId43cadd5f4b

VBAC มอบกระเช้าให้ม.เกริก

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

     คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) มอบกระเช้าปีใหม่แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก  อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์  รองธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา VBAC) โรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อรับมอบกระเช้าปีใหม่ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยกระเช้าปีใหม่และมอบทุนการศึกษาเรียนดี ฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์อีกด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeIdbdf170782c

 

ม.เกริกบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันท์ 2560 ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก นำตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก รวมพลังพร้อมใจบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ณ อาคารมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId78778b991f

ม.เกริกชนะเลิศเดินทน ในกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกฯ

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

     ยินดีกับ น.ส. สใบทิพย์ รินทอง นักกีฬาเดินทน แห่งมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคกลาง1 รายการเดินทน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ผ่านการคัดเลือกเข้าไปชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลา ต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId9754bc96a3