Archives for มี.ค.,2017

You are browsing the site archives by date.

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลงานนักกีฬามหวิทยาลัยเกริก กับ 1 เหรียญทอง จาก นายกิตติพงศ์ จ้อนด้วง นักกรีฑา เดิน 10,000 เมตร ชาย 1 เหรียญ เงิน จาก นายศตพร เจิ่มปลั่ง นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

สรุปเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยเกริก อยู่ในลำดับที่ 38 จากสถาบันที่เข้าร่วม 112 สถาบัน [···]

Read More

นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริกได้รับรางวัลชนะเลิศ

งานกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา ส่งนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยเกริก ได้แก่นางสาวสไบทิพย์ รินทอง เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่ง 10.550 กม. รายการทุกครัวทั่วไทย หัวใจไม่ยอมแพ้ 2015 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) เขนบางเขน กรุงเทพฯ [···]

Read More

ชนะเลิศการแข่งขันรายการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (10 กม.)

งานกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา ได้ส่งนักกรีฑาของม.เกริก คือ นางสาวสไปทิพย์ รินทอง เข้าร่วมการแข่งขันรายการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Chem-CU 105 Minimarathon : Run for Health (10 กม) รุ่นอายุ 20 – 34 ปี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [···]

Read More

ชาวเกริกภูมิใจ “รางวัลชนะเลิศ 7 เหรียญ” ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

“ความภาคภูมิใจของเราชาวมหาวิทยาลัยเกริก” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกริกได้ลำดับที่ 14 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 111 สถาบัน จำนวน เหรียญรววมทั้งสิน 7 เหรียญ ได้แก่

  • เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

มหาวิทยาลัยเกริก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”  ได้แก่ ฟุตบอลชาย , กรีฑา และเทเบิลเทนนิส [···]

Read More

รองชนะเลิศอันดับ 2 “Sai Mai Mini-Marathon 2016”

ยินดีกับ นางสาวสใบทิพย์ รินทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่งมาราธอน “Sai Mai Mini-Marathon 2016” ระยะทาง 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 [···]

Read More

ปิงปอง ม.เกริก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) ของมหาวิทยาลัยเกริก ได้แก่ น.ส.ทิพา ประสิทธิรัมย์ และ น.ศ.ทิวา ประสิทธิรัมย์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสสองสาวคู่แฝด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ที่ชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 “สุโขทัยเกมส์” ที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ยังได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมชาย และทุกคนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาภาค 5 ไปแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ต่อไป   [···]

Read More

ม.เกริกได้รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการส่งผลงานชื่อ Flood Fighter: Brand “BENJI” เข้าประกวดโครงการแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ “Business Idea for Success : Better Life” ระดับอุดมศึกษา จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 [···]

Read More

ม.เกริกชนะเลิศเดินทน ในกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกฯ

ยินดีกับ น.ส. สใบทิพย์ รินทอง นักกีฬาเดินทน แห่งมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคกลาง1 รายการเดินทน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ผ่านการคัดเลือกเข้าไปชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลา ต่อไป [···]

Read More