ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกริก และตราสัญลักษณ์ 65 ปีมหาวิทยาลัยเกริก

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก (Logo)


รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีเข้ม

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีเข้ม

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์

ตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก


รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation 

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์

รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ขาวดำ (Gray Scale)  แบบพื้นหลังสีอ่อนและสีเข้ม

*ใช้ไฟล์จากการดาวน์โหลดเท่านั้น  กรุณาอย่าใช้ไฟล์การการแสดงผลบนเว็บไซต์