อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่