ภาพบรรยากาศงานอบรมโครงการพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกริก-โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ว่าด้วยเรื่อง “การอ่านจับใจความ เพื่อนำเสนอเตรียมความพร้อมเป็นมัคคุเทศน์พิธีกรมืออาชีพ” เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ค. 61 โดยมีท่านอาจารย์ จิราพร ปทุมเทวาภิบาลผอ.รร.ไทยนิยมสงเคราะห์กล่าวเปิดงาน และมีท่านวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ท่าน ร.ศ.ปรีชา พันธุ์แน่น ผ.ศ. มุทิตา อารยะเศรษฐกร อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก ดร.อภิรดี ภวภูตานนท์ และ อ.วทัญญู มุ่งหมาย ดารานักแสดงชื่อดัง มาร่วมในการอบรมให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย