Blog

โครงการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริกทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "โครงการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่