เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด ให้บริการวิชาการ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ดรุณี ชูประยูร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้มาแนะนำการศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยเกริกอีกด้วย มีน้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจในการมาบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity