มหาวิทยาลัยเกริก ใส่ใจทุกการเรียน การสอน
“เรียนเสิร์ฟเครื่องดื่มบนเครื่องบิน โดยวิทยากรจากสายการการบินไทย”
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
อบรมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขานั้นๆ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

******************************************************

สนใจสอบถามได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษา 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735

ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #Dak62


#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity