บรรยากาศการเรียนภาษาจีน จัดสอนโดย อ.หม่า จงอี้ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเกริก มีน้องๆ นักศึกษาให้ความสนใจเรียนเป็นอย่างมาก ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยค่ะ