บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนใจติดต่อได้ที่
รศ.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ 089-922-2786
ผศ.ชเนตตี พิพัฒนางกูร 081-701-3548
งานรับสมัคร 02-552-3500-9 ต่อ 112,113