พรรคนี้ฟรีนะ
ที่พักฟรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคเรียนปี 62
**********************************************************
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
******************************************************
สนใจสอบถามได้ที่
งานรับสมัครนักศึกษา 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735
ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #Dak62