สมัครเรียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ โทร.02-973-6741,02-552-3500-9 ต่อ 211, 226 คุณวิภารัตน์ 087-696-7368 ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลจริต คณบดีนิติศาสตร์ 080587-1051 สมัครออนไลน์ WWW.krirk.ac.th