ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าสาขานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561