ศิษย์เก่า

ตัวอย่างนักศึกษาส่วนหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาจากแต่ละหลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัยเกริก ล้วนประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ

 • ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่ดีหลายๆอย่างในชีวิต

  ถึงแม้เวลาจะผ่านมา 17 ปีแล้วที่ผมได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก แต่ผมยังจดจำบรรยากาศในช่วงของการเรียนได้ไม่มีวันลืม ที่นี่ให้ทั้งความรู้ มิตรภาพที่แสนอบอุ่นทั้งระหว่างเพื่อน และคณาจารย์ ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่ดีหลายๆอย่างในชีวิต คิดมาถึงตอนนี้บอกได้เลยว่าผมคิดถูก ทำถูก และดีใจเป็นที่สุดที่ได้มาเรียนที่หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริกแห่งนี้

  คุณสมชาย สีวลีพันธ์
  ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด
 • ดิฉันจึงสามารถพูดว่า หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ดิฉันก้าวเดินมาจนถึงจุดนี้

  ก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาเรียนหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก ดิฉันเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มาก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยเกริกเปิดหลักสูตรการจัดการ ดิฉันจึงไม่รีรอที่จะเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาดิฉันก็ได้นำความรู้ไปต่อยอดศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกจนสำเร็จได้ตามความฝัน ดิฉันจึงสามารถพูดว่า หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ดิฉันก้าวเดินมาจนถึงจุดนี้…ขอบคุณนะคะ

  ดร.ภัทรี ฟรีสตัค
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตรนี้สามารถทำให้ดิฉันมีโอกาสทำงานควบคู่ กับการเรียนโดยที่ไม่เสียโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดีใจและภูมิใจที่เรียนหลักสูตรนี้

  หลักสูตรนี้สามารถทำให้ดิฉันมีโอกาสทำงานควบคู่กับการเรียนโดยที่ไม่เสียโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดีใจและภูมิใจที่เรียนหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียนแล้ว ดิฉันได้เพื่อนร่วมรุ่นที่หลากหลายวิชาชีพที่พร้อมจะเติมเต็มและร่วมกันต่อยอดความรู้เพื่อเป้าหมายในการศึกษาร่วมกัน

  คุณวราไพรินทร์ ธนวริสพร
  นักแสดงค่าย Exact /เจ้าของบริษัท Warapatthana Project Group
 • นอกจากปริญญาที่ผมได้รับแล้ว ผมค้นพบว่าในช่วงของการเรียนผมได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการจนสำเร็จได้ในทุกวันนี้

  ผมมีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อที่หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก ด้วยการแนะนำของเพื่อน และด้วยความใฝ่ฝันและตั้งใจตั้งแต่เด็กที่จะต้องเรียนให้สำเร็จปริญญาตรีจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมทุ่มเทและมุ่งมั่นในการเรียนควบคู่กับการบริหารกิจการ ซึ่งนอกจากปริญญาที่ผมได้รับแล้ว ผมค้นพบว่าในช่วงของการเรียนผมได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการจนสำเร็จได้ในทุกวันนี้

  คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ
  ประธานกรรมการบริหารบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • เรียนที่เกริก ได้ความรู้ ได้รู้จักกับอาจารย์ที่น่ารักและอบอุ่น

  เรียนที่เกริก ได้ความรู้ ได้รู้จักกับอาจารย์ที่น่ารักและอบอุ่น  ยังได้เพื่อนร่วมชั้น ร่วมสถาบันที่มีน้ำใจ ดูแลกันจนทุกวันนี้   ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่

  อ.วารุณี ตันติวรวงศ์
  นักธุรกิจ
 • ผมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำงานในชีวิตจริง จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่ทำงานหลากหลายวิชาชีพ

  ผมทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และอื่นๆ ของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี, การเงิน, ธุรกิจ ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร

  ผมตัดสินใจเข้าศึกษาใน โครงการบัญชี ภาคสมทบ ทำให้ผมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำงานในชีวิตจริง จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่ทำงานหลากหลายวิชาชีพ ส่งผลให้ทัศนคติมุมมองและแนวคิด ของผมเปิดกว้างถือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลกำไรให้องค์กรอย่างชัดเจน

  นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก

  เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก และโครงการนี้เช่นกันดิฉันได้รับความรู้มากมายทั้งทฤษฏี และ แนวคิดใหม่ๆๆทางด้านบัญชีและการเงิน จนสามารถทำให้ดิฉันมีความรู้มากเพียงพอสำหรับการสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หลายๆ ท่านที่ให้ทั้งความรู้ด้านบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน

  นางสุวนีย์ พูลศิริ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท Miyoshi Hi-Tech
 • การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์

  นับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาศึกษาที่นี่ ก็ได้รับการต้อนรับอันอบอุ่น เป็นกันเองทั้งจากคณาจารย์ และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่าน จึงทำให้ทราบว่า หลาย ๆ ท่านก็สำเร็จการศึกษามาอย่างหลากหลายแขนงจากสถาบันอันมีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของไทย จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติทั้งด้านความรู้ และสังคมด้วยกันเองจากเพื่อน ๆ รวมถึงคณาจารย์ทั้งจากภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาบรรยาย การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์ ทุกวันนี้บอกได้คำเดียวครับว่า ผมพร้อมแล้วจริง ๆ ที่จะเดินก้าวเข้าสู่เวทีโลกด้านธุรกิจอย่างเต็มภาคภูมิ

  นายณรงค์ศักดิ์ เกตุศร
  กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  บริษัท เอเซียฮอลิเดย์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ บริษัท อี-ลิงค์เกจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

  โครงการบัญชี (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก นับว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้เป็นอย่างมาก ท่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ น่ารัก และมีความเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุก ๆ คน นอกจากนี้การได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ซึ่งส่วนมาก เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการทำบัญชีบริษัท ได้ยินคำ ๆ หนึ่งที่ว่า “สูงสุดของอาชีพ ด้านบัญชี คือการได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จึงเกิดความรู้สึกมุ่งมั่น ที่จะไปสอบ และตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ จนกระทั่ง ณ วันนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสอบดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่เคยลืมคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ ความรู้ ทำให้เราองอาจ” จนกระทั่งจบการศึกษา ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นกัน

  นางอัญญ์พิชา อรชัยพันธ์ลาภ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ทำให้ได้พบกับอาจารย์ เพื่อน ๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย

  การที่ผมได้มาเรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ทำให้ได้พบกับอาจารย์ เพื่อน ๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย และนับเป็นโอกาสที่ดี ทำให้สามารถประกอบอาชีพอิสระเพิ่มได้อีกอาชีพ ปัจจุบันผมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสำนักงานบัญชีเป็นของตนเองแล้ว

  นายธีระ ธรรมลักขณา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  บริษัท ร่วมเจริญ ออโต้ เซอร์วิส