อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลูหยาง มณฑลเหอหนาน กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ในการร่วมเจรจาแลกเปลี่ยน และ MOU ด้านการศึกษางานวิจัย ไทย-จีน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity