ร่วมงานกับ ม.เกริก

Elementเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Elementช่างแอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
- มีความสามารถในการซ่อมแอร์ และไฟฟ้า
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Elementพนักงานขับรถ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
- มีความสามารถในการขับรถและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

ติดต่อสมัครงาน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหาร สำนักอธิการบดี
ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216