Blog

รองชนะเลิศอันดับ 2 “Sai Mai Mini-Marathon 2016”

ยินดีกับ นางสาวสใบทิพย์ รินทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่งมาราธอน “Sai Mai Mini-Marathon 2016” ระยะทาง 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559

1 5 6