ดร. พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกริก
เข้าร่วม
ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ (mou) กับ โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี

 #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity