นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity