ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ GuiZhou Vocational Technology College of Electronics & Information มหาวิทยาลัยจากเมืองกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เดินเยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity