ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจาก Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริกเป็นเวลา 3 เดือน และยังได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญอวยพรแบบประเพณีไทยๆ จากคณาจารย์ และพี่ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเป็นการต้อนรับให้กับนักศึกษาจากจีน เมื่อวันที่ 24 กันยาน 2561 ณ ห้อง2300 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก