ภาพบรรยากาศงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และชมการแสดงรำถวายพระพร จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก และทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก