ลำดับวันที่วันหยุด
1.วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561วันขึ้นปีใหม่
2.วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561วันหยุดชดเชยตามมติ ตรม.
3.วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561วันมาฆบูชา
4.วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561วันจักรี
5.วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561วันหยุดสงกรานต์
6.วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
7.วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
8.วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชา
9.วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561วันอาสาฬหบูชา
10.วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
11.วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
12.วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันอังคารที่ 16 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
13.วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561วันปิยมหาราช
14.วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561วันพ่อแห่งชาติ
15.วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561วันรัฐธรรมนูญ
16.วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561วันสิ้นปี