ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2560

ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2561


 
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
2. วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยตามมติ ตรม.
3. วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
4. วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
5. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันหยุดสงกรานต์
6. วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
7. วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
  วันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  วันจันทร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
 8. วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
 9. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
10. วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  
11. วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
12. วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  วันอังคารที่ 16 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
13. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
14. วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ
 15. วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
16. วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี