ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2560

ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2560


 
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
2. วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดราชการ (ตามมติ ครม. 22 พ.ย.59)
3. วันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
4. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 วันจักรี
5. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันหยุดสงกรานต์
6. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันหยุดสงกรานต์
7. วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
8. วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
9. วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
 11 วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  วันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
12. วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
13. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
14. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
15. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
17. วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปพระเมรุมาศ
18. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 19. วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  วันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 วันหยุดพักผ่อนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
20. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
21. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี