นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ เพื่อนำผลงานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ “AIDS-Almost Zero” Viral Clip ของมูลนิธิเอดส์แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561